Hvad er reglerne for leje af paddleboard?

Hos Sydfyns Bådudlejning lægger vi stor vægt på, at sikkerheden er i orden, så du altid får den bedst mulige oplevelse. Før man lejer udstyr af os eller deltager i aktiviteter/events, skal man derfor læse instruktionen, så man er informeret omkring vilkår og eget medansvar.

Vejledning og instrukser vil altid blive givet inden start. Man skal altid respektere disse anvisninger, især angående område, strøm, vind, vejr, vandtemperatur og brug af udstyr.

Svendborg sund kan være en udfordring for begyndere såvel som øvede, især pga. strøm og vindforhold. Man er altid velkommen til at spørge os til råds angående ovenstående forhold.

Brug af udstyr sker på eget ansvar. Det er derfor ens personlige ulykkesforsikring der skal dække hændelser uanset hvad der sker. Dette gælder både ved leje af udstyr, under deltagelse på events, aktiviteter og lignende ledet af vores medarbejdere.

Det er en betingelse at du har gennemlæst reglerne for at leje en båd hos os. Denne instruks er vejledende, da vi ikke kender din/jeres fysiske formåen.

 • Man må max opholde sig 100 meter fra land
 • Det er ikke tilladt at opholde sig i sejlrenden. Undgå at krydse sejlrenden - skal man krydse sejlrenden gøres det så hurtigt som muligt, og ved at orientere sig i forhold til trafikken samt vind, vejr og strøm. Det anbefales, i forhold til sikkerhed, altid at opholde sig tæt ved land.
 • Orienter dig om vind og vejr inden du tager udstyr i brug.
 • Vær opmærksom på skiftende strøm og vejrforhold ved ud- og hjemrejsen. Disse kan variere meget, og oftest er hjemturen længere og kræver ekstra kræfter.
 • Al udstyr skal være afleveret inden aftalt tid, altid senest solnedgang (andet kan aftales). Skulle der opstå forsinkelser, så ring på 71992679.
 • Den medfølgende sikkerhedsline skal være omkring foden således at boardet ikke driver væk, hvis man utilsigtet kommer i vandet.
 • Man må ikke efterlade udstyret ude af syne.
 • Man skal undgå alle former for skarpe kanter (eksempelvis kanten af små-broer, pæle, sten osv.)
 • Man må ikke padle/krydse under Thurø dæmningen.
 • Man må ikke krydse under broer og lign., når der arbejdes på broen.
 • Vi forbeholder os retten til at afvise at udleje, stoppe en aktivitet/et event, hvis vi skønner at den fornødne forståelse ikke er til stede, hvis vejret ikke egner sig, vandkvaliteten er dårlig, samt hvis der ikke udvises almen respekt omkring brug af udstyr samt overfor vores medarbejdere.
 • Mistet udstyr skal erstattes 100%.
 • Hvis udstyret bærer præg af groft misbrug eller på anden vis er defekt efter brug, står reparationen/erstatning for brugerens egen regning eller evt. dækning heraf gennem egen forsikring.
 • Der er visse forbudte zoner (vil altid blive tydeliggjort vha. kort inden udlejning), Disse områder kræver særlig erfaring, kan en sådan erfaring påvises kan andet aftales, eller hvis man er ifølge med vores instruktør.