Hvad er reglerne for leje af båd?

Hos Sydfyns Bådudlejning lægger vi stor vægt på, at sikkerheden er i orden, så du altid får den bedst mulige sejloplevelse. Sørg derfor for at læse vores betingelser inden booking. Inden I sejler på oplevelse i det sydfynske øhav, sørger vi naturligvis også for at give jer kyndige instrukser med på vejen, så I føler jer trygge. Derfor anbefaler vi, at I ankommer ca. 15 minutter før jeres tid på vandet starter, så der er tid til at klare det praktiske.

Det er en betingelse at du har gennemlæst reglerne for at leje en båd hos os.

Generelle Lejebetingelser

 • Der skal forevises pas/kørekort, eller opholdstilladelse ved udlejning. Andet billede ID vil IKKE blive accepteret.
 • Lejeren påtager sig det fulde ansvar for det lejede, og vil stillet til ansvar økonomisk, herunder for udbedring, bugsering, nyanskaffelse eller lignende, hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand. Dette gælder også selvom lejeren er uden skyld heri.
 • Hver lejet time består af 60 minutters sejlads, fra man sejler ud og er tilbage igen med båden.
 • Forsinkelser pr. påbegyndt 15 min = 300,-
 • Redningsveste må ikke benyttes til badning.
 • Vis hensyn til miljøet. Smid ikke affald eller andre genstande i vandet. Dette inkluderer også cigaretskod og lign.
 • Hold altid afstand på min 30 meter til andre både.
 • Det er ikke tilladt at trække båden op på land eller på en strand.
 • Der skal der altid være minimum 2 meter vand under kølen.
 • Båden må kun benyttes mellem solopgang og solnedgang.
 • Også på havet gælder promillegrænsen.
 • Båden må kun “parkeres” på dens plads i havnen.
 • Vi tillader ikke polterabend i vores både, medmindre man har lejet en skipper.
 • Det er ikke tilladt at medbringe musikanlæg og store højttalere ombord. Musik må ikke kunne høres ind på land.
 • Alle sejlture er inkl. 24 liter benzin. Den benzin som skulle være tilbage, bliver ikke refunderet efter sejlturen.
 • I alle vores både er der en 5 og 24 liters benzindunk, som man kan tilkøbe.
 • Hvis udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter hertil lejer. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for evt. tildelte bøder eller lignende. Tildeles udlejer bøder, som følger af lejers adfærd, vil bøden blive efteropkrævet hos lejer.
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes. F.eks. dårligt vejr eller blæst.

Krav til fører

 • Føreren af fartøjet skal være fyldt 18 år.
 • At føre fartøjet ifølge søfartens gældende regler.
 • (Se punkt Sejlregler)
 • At kontrollere at alt udstyr ifølge udstyrs listen er til stede
 • At fartøjet afleveres i samme stand, som det er modtaget.
 • Jeg er blevet belært omkring farvandets dybder mv. – herunder hvor der ikke må sejles, ligesom jeg er blevet forklaret benyttelsen af, søkort og nødraketter.
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.
 • Lejer forpligter sig til en selvrisiko på op til kr. 12.000,00 ved skader på båd og udstyr. Medmindre forsikring er købt.

Ansvar & erstatning

 • Sikkerhedsudstyret må kun benyttes i tilfælde af nød. Nød er når der er fare for ombordværendes liv.
 • Lydsignal gives kun når der er fare for kollision i dårligt vejr.
 • Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser, ring på 71 99 26 79
 • Bliver lejer påsejlet, forpligter lejer sig til selv at indhente oplysninger om forsikring hos skadevolder, idet lejer har det fulde ansvar for båden. Hvis ikke så bortfalder evt. købt kaskoforsikring.
 • Gør lejer skade på andres ejendom under sejlads, har lejer pligt til at udveksle oplysninger med skadelidte. (Til brug for kaskoforsikring.)
 • Rengøringsgebyr på 450 kr. Opkræves, hvis båden ikke leveres tilbage i opryddet stand. Såsom sand/tang og madvarer samt spildte drinks er IKKE alm rengøring. 
 • Der er ikke pligt til at bære redningsveste. Men vi anbefaler det.
 • Priser vedr. skader/dybe ridser på båden som ikke kan poleres op koster 1500,- pr. 5 cm.

Tilkøb af forsikring

Hos Sydfyns bådudlejning kan du tegne en forsikring så du er helt dækket hvis uheldet skulle opstå.

Pris
Nydam 470 : Kun 40 kr. pr. person - Selvrisiko 3.000 kr.
Corsiva 595: Kun 40 kr. pr. person - Selvrisiko 3.000 kr.
Corsiva 650: Kun 40 kr. pr. person - Selvrisiko 3.000 kr.
UDEN TILKØB AF FORSIKRING ER ENS SELVRISIKO 12.000 kr.
HAR MAN KØBT FORSIKRING ER ENS SELVRISIKO KUN 3.000 kr.

Sejlregler

 • Vig altid til højre ved modgående, eller tværgående fartøjer til højre. Vis ekstra hensyn for fartøjer der ikke manøvrerer hurtigt.
 • Det er forbudt at sejle under Thurødæmningen pga. lavt vand.
 • Maximum fart i havnen er 4 knob. (Ved havneudløbet og ved passage af større fartøjer kan forekomme bølger. (Sejl derfor ekstra langsomt.)
 • Sejl aldrig i de skraverede områder på kortet (vanddybde ca. 30 cm.). Ødelagt propel & drev skal erstattes.
 • Respekter og hold afstand til gule bøjer, der betyder fare eller adgang forbudt.
 • Du må max sejle 5 knob i Svendborgsund.

Forsinkelse

 • I tilfælde af, at lejer ikke kan nå tilbage med båden til aftalt tid, skal lejer straks kontakte bådhuset på tlf. 71 99 26 79
 • Forsinkelse opkræves der 300 kr. pr. påbegyndt 15 minutter efter det oprindelige indsejlingstidspunkt.
 • Er forsinkelsen årsag til eftersøgning, betales udgiften til denne af lejer.

Betaling

 • Alle priser er inklusive moms.
 • Vi modtager følgende betalingskort online: Visa, MasterCard og American Express.
 • I vores bådhus modtager vi MobilePay, alle kort fra Visa, MasterCard og Maestro samt kontantbetaling i DKK.
 • Hvis der bestilles booking via vores hjemmeside, trækkes betalingen ved booking og refunderes i henhold til regler for afbestilling.

Afbestilling & Aflysning

 • Afbestilling skal foregå ved at sende en mail til kontakt@sydfyns-baadudlejning.dk med oplysning om navn og bookingkode.
 • Ved afbestilling med mere end 48 timer til afgang refunderes det fulde beløb.
 • Ved afbestilling med mindre end 48 timer før afgang refunderes beløbet ikke.
 • Bemærk, bookinger bestående af flere end tre både skal aflyses mindst fem dage i forvejen.
 • Ved pludselig opståede situationer med øget risiko ved sejlads har udlejer ret og ikke mindst pligt til at aflyse bookingen. Dette medfører fuld refusion.
 • Lejer har ikke ret til kompensation i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller andre uforudsete forhold. Leje og eventuelt depositum tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes, at det er uforsvarligt at udleje, eller hvis ovenstående regler ikke overholdes. Forudbetalt leje vil ikke blive refunderet, hvis der er mindre end 24 timer til bookingens start.

Gavekort

 • Gavekort er gyldige i 3 år fra købsdatoen, medmindre andet er angivet.

Pattedyr

 • Hold 50 meters afstand til alle pattedyr i Svendborgsund. Pattedyrerne skal nok komme til jer, hvis de vil lege.