Gå til indhold

Askespredning

Askespredning i Svendborgsund

Det sidste farvel til søs.

Askespredning til søs, er en fin og smuk måde, at tage afsked med sine kære på.

Nogen vælger at holde en tale og andre et minuts stilhed.
De pårørende kan medbringe blomster og andet, hvis de ønsker det.

Båden vil ligge stille når asken spredes og kaptajnen noterer efterfølgende det pågældende steds koordinater.

Hvis det ønskes, vil I få tilsendt et certifikat med koordinaterne på og med afdødes navn, samt et sidste mindeord til afdøde.

Forplejning, herunder gravøl, sodavand og kaffe, kan selv medbringes, og ellers kan det købes i bådhuset, hos Sydfyns bådudlejning.

Alle priser er inkl.

Skipper - Brændstof - Slutrengøring - Certifikat 

Priser pr. båd 8-10 personer

1 time  2500 kr. 
2 timer 3800 kr.
 3 timer 5000 kr. 

Regler for askespredning
  • Askespredningen skal foregå minimum 200 meter fra land.
  • Når man spreder asken, må man ikke nedsænke urnen i havet, man skal derimod åbne urnen ved vandoverfladen og strø asken derfra. Efterfølgende skal urnen destrueres.

Ellers er der ingen særlige regler for, hvordan det skal foregå - foruden at man sørger for, at gøre det på en måde, så det ikke vækker opsigt. Det er helt og holdent familiens eget ansvar at få spredt asken, og det skal gøres, hvis man har søgt om det og fået tilladelse. Det er nemlig ikke tilladt at opbevare urnen privat i sit hjem.

Hvem har lov til en askespredning?

Ønsker I en askespredning, skal man først og fremmest sørge for at få en tilladelse fra begravelsesmyndigheden i det sogn, hvor afdøde boede. Begravelsesmyndigheden vil derefter vurdere sagen og tage stilling til, om det kan tillades eller ikke. Som udgangspunkt får man lov, hvis man kan dokumentere, at afdøde selv ønskede det. Dog, kan man godt få tilladelsen uden skriftlig dokumentation fra afdødes sogn, hvis de pårørende er enige og det utvivlsomt var afdødes ønske. Man vil i sådant tilfælde udfærdige en tro- og love erklæring. Da det er sognepræsten i sognet, der træffer afgørelsen, bør man derfor rette henvendelse hertil eller tale med bedemanden, hvis man ønsker en askespredning.

For yderligere information

Back to top